Psykisk førstehjælp

Jeg er uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp fra Psykiatrifonden. Kontakt mig gerne for at høre nærmere.

Jeg afholder mest disse kurser for organisationer eller netværk. Der kan være op til 20 deltagere pr kursus.

 

Psykisk Førstehjælp grundkurset består af et 12 timers træningsprogram og indeholder undervisning omkring depression, angst, psykoser og misbrug samt flere psykiske krisetilstande som selvmord, selvskade, panikangst og traumatiske hændelser.

Det foregår over to eller fire dage. På kurset får deltagerne en manual, der udgør grundlaget for undervisningen og træningen.

 

Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen, er et grundkursus tilført et stressmodul og indebærer ialt  14 undervisningstimer.

 

Psykisk Førstehjælp til Unge er et særligt tilrettelagt kursus målrettet voksne, der arbejder med unge i alderen ca 15 - 25 år.

Kurset indeholder udover temaerne fra grundkurset også et modul om spiseforstyrrelser og er på 14 undervisningstimer.

 

Jeg er rigtig glad for at undervise på disse kurser -  hvor formidling af viden nedbryder tabuer og afstigmatiserer psykisk sygdom.

Læs mere om Psykiatrifonden og Psykisk Førstehjælp her.

Email